Uzmanincelemesi.com, Gelir Ortaklar覺 taraf覺ndan yarat覺lan program arac覺覺yla 癟eitli reklam programlar覺 ile ibirlii yaparak web sitelerine reklam gelirlerinden ve reklam linklerinden para kazanma ans覺 verir.

En 襤yi buzdolaplar覺 2024

Buzdolaplar覺 uzun zamand覺r var ve her evin en 繹nemli cihazlar覺ndan biri. Modern evlerin 癟ounda yiyecekleri souk saklamak gerekir, bu nedenle en az覺ndan temel 繹zelliklere sahip bir buzdolab覺na sahip olmak artt覺r.

Ancak g羹n羹m羹z羹n en iyi buzdolaplar覺 sadece temel 繹zelliklerden 癟ok daha fazlas覺na sahip. Hepsi ayn覺 prensipte 癟al覺覺rken, mutfa覺n覺za nas覺l entegre edildikleri, ne kadar b羹y羹k olduklar覺, nas覺l a癟覺ld覺klar覺, yiyecekleri nas覺l depolad覺klar覺 gibi ekstra 繹zellikleri a癟覺s覺ndan 癟ok farkl覺d覺rlar. Peki, temel buzdolab覺 tipleri nelerdir ve eviniz i癟in hangisini se癟melisiniz?

Fotoraf
Ad
Deerlendime
Fiyat覺 g繹r
1
Bosch KDN86AWF1N
5.0
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
2
Profilo BD2186IFAN
4.9
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
3
Siemens KG56NVWFON
4.8
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
4
Samsung RT46K6360SL/TR
4.8
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
5
Samsung RT50K6000S8
4.7
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
6
Siemens KD55NNWF1N
4.7
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
7
Grundig GRNE 4653 S
4.6
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
8
VESTEL NF52101
4.6
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
9
Grundig GKNE 4801
4.5
Fiyat覺 g繹r trendyol.com
10
Altus AL 365
4.5
Fiyat覺 g繹r trendyol.com

Buzdolab覺 tipleri

Hemen hemen b羹t羹n buzdolaplar覺 ayn覺 prensipte 癟al覺覺r – buzdolab覺n覺n k覺vr覺mlar覺n覺 s羹per soutmak i癟in bir soutucu kullan覺rlar ve b繹ylece buzdolab覺n覺n i癟ini souk tutarlar. Farkl覺 ve daha iyi bir prensip icat edilirse, soutucu kullan覺lmayaca覺 i癟in buzdolab覺 olarak adland覺r覺lamayabilir.

Buzdolaplar覺 bir癟ok farkl覺 t羹rde ve tasar覺mda 羹retilmektedir, biz yayg覺n olarak kullan覺lan tipleri inceleyeceiz.

Ba覺ms覺z buzdolaplar覺

Dier mutfak aletlerinin 癟ounda olduu gibi, buzdolaplar覺 ba覺ms覺z veya entegre olabilir. Ba覺ms覺z buzdolaplar覺, mutfa覺n覺zdan ve tasar覺m覺ndan ba覺ms覺z olarak sat覺n al覺nabilecei ve kurulabilecei i癟in en pop羹ler olanlard覺r. Kendi d覺 cepheleri var ve mutfa覺n覺z覺n geri kalan覺 ile g羹zel g繹r羹nen bir tane se癟mek iyi olur. Ba覺ms覺z modellerin, mutfaktaki b繹l羹me girip girmeyecei gibi k覺s覺tlamalar覺 olmayaca覺 i癟in 繹zelliklerine g繹re buzdolab覺 se癟me 繹zg羹rl羹羹n羹z vard覺r.

Ankastre buzdolaplar覺

te yandan, ankastre buzdolaplar覺 mutfa覺n覺z覺n dolaplar覺n覺n i癟ine yerletirilir ve dolap gibi g繹r羹n羹r. Buzdolaplar覺n覺 癟irkin bulan ve mutfa覺n覺n temiz ve b羹t羹nleik bir g繹r羹n羹me sahip olmas覺n覺 isteyen insanlar i癟indir.

Ancak bu durum, tamamlanm覺 bir mutfak i癟in buzdolab覺 se癟me problemini dourur. Ankastre buzdolaplar覺n覺n 癟ou, mutfak tasarlan覺p ina edilirken sat覺n al覺n覺r ve kurulur. 襤nas覺 tamamlanm覺 bir mutfak i癟in ankastre bir buzdolab覺 se癟meniz, se癟imlerinizi b羹y羹k 繹l癟羹de s覺n覺rlayacakt覺r.

Ayr覺lm覺 buzdolaplar覺

Hem ba覺ms覺z hem de entegre olabilen dier bir varyasyon ayr覺lm覺 buzdolaplar覺d覺r. Bu modeller, biri dondurucu biri de buzdolab覺 olan tamamen ayr覺 iki g繹vdeye sahip veya ayr覺 ayr覺 sat覺lan iki ayr覺 buzdob覺 par癟as覺d覺r.Mini-buzdolaplar覺, arap buzdolaplar覺, i癟ecek istasyonlar覺, tezgah alt覺 buzdolaplar覺, kutu tipi soutucular, buz makineleri ve dierleri

Bu tiplerin hepsi 癟ok benzer 繹zelliklere sahip olduklar覺 i癟in tek bir kategoride bir araya getiriyoruz – 癟ok k羹癟羹k ve kompaktlar ve 癟ounlukla spesifik bir ama癟 i癟in tasarlan覺yorlar. Tasar覺mlar覺, ekstra 繹zellikleri temel olarak ayn覺d覺r, farkl覺 olduklar覺 tek 繹zellik sahip olduklar覺 en d羹羹k ve en y羹ksek s覺cakl覺klar覺d覺r.

Buzdolab覺 kap覺 tipleri

襤ki ana tipin (ankastre ve ba覺ms覺z) yan覺 s覺ra buzdolab覺 kap覺 tasar覺mlar覺 癟ok farkl覺 olabilir. Aa覺daki 4 tip ankastre veya ba覺ms覺z olabilir:

ift kap覺l覺 buzdolaplar覺

ift kanatl覺 kap覺l覺 modellerinde d覺a doru a癟覺lan iki kap覺 vard覺r. Bu durum, buzdolab覺n覺n mutfa覺n覺zda biraz daha az yer kaplamas覺n覺 salar, 癟羹nk羹 iki kap覺 tek bir kap覺 kadar b羹y羹k deildir. ift kanatl覺 kap覺 buzdolaplar覺ndaki dondurucu genellikle alttad覺r ve tek kap覺l覺d覺r.

Gardrop tipi buzdolaplar覺

Bu modeller, 癟ift kap覺l覺 buzdolaplar覺na benzer, 癟羹nk羹 d覺a a癟覺lan iki kap覺s覺 var. Aradaki fark, dondurucunun ve buzdolab覺n覺n yan yana yerletirilmesidir ve her birinin kendi dar kap覺s覺 vard覺r. Bu tip daha b羹y羹k bir dondurucu isteyen ve b羹y羹k bir buzdolab覺na ihtiya癟 duymayan insanlar i癟in iyidir.

Tek kap覺l覺 dondurucu altta buzdolaplar覺

Bu modellerde, hem dondurucu hem de buzdolab覺n覺n sadece bir kap覺s覺 vard覺r ve dondurucu 羹nitenin alt覺na yerletirilmitir.

Tek kap覺l覺 dondurucu 羹stte buzdolaplar覺

st b繹l羹m羹nde dondurucu olan modeller alt b繹l羹m羹nde dondurucular覺n tersidir bu tipte, dondurucu buzdolab覺n覺n 羹st羹ndedir.

Buzdolab覺 al覺rken nelere dikkat etmeliyim?

Peki, buzdolab覺 sat覺n almadan 繹nce dikkate etmeniz gereken temel 繹zellikler nelerdir?

Ba覺ms覺z veya ankastre (ve boyutu)

Yap覺lacak ilk ey, istediiniz yere s覺abilecek bir buzdolab覺 bulmakt覺r. Mutfa覺n覺z i癟in doru boyutta bir buzdolab覺 se癟mek ve ba覺ms覺z ve ankastre aras覺nda karar vermek anlam覺na gelir.

Kapasite

Bir sonraki karar, eviniz i癟in doru kapasiteye 繹ncelik vermeye 癟al覺mal覺s覺n覺z. Kapasite tipik olarak boyutla dorudan ilikilidir, ancak modele bal覺 olarak bu iliki biraz deiebilir.

G羹癟 t羹ketimi

Buzdolaplar覺 癟ok fazla g羹癟 t羹ketme eilimindedir. Asl覺nda, bir癟ok evde en 癟ok enerji t羹keten cihazlard覺r. Bu nedenle, iki benzer modelin g羹癟 t羹ketimi aras覺ndaki k羹癟羹k bir fark bile uzun vadede b羹y羹k bir fark yaratabilir.

S覺cakl覺klar

Buzdolaplar覺n覺n 癟ou, yiyeceklerin depolanmas覺 i癟in standart kabul edilen belirli s覺cakl覺klar覺 sunacak ekilde tasarlanm覺t覺r. 4簞 C (40簞 F) veya daha d羹羹k s覺cakl覺klarda buzdolab覺 ve -18簞 C (0簞 F) – dondurucu i癟in standart kabul edilir. Ancak, daha farkl覺 繹zel s覺cakl覺k gereksinimleri, farkl覺 s覺cakl覺k ayarlar覺na sahip modeller de vard覺r.

Yararl覺 olabilecek ekstra 繹zellikler

Sizin i癟in doru kapasiteyi ve boyutu se癟tikten sonra buzdolaplar覺n覺n beraberinde getirdii bir癟ok ekstra 繹zellii kefedebilirsiniz. rnein, ilk fiyat覺n g羹癟 t羹ketimi ile ilikilendirilmesi 繹nemlidir, ancak garantiyi de unutmay覺n – buzdolaplar覺 onlarca y覺l dayan覺r, bu y羹zden ger癟ekten uzun vadeli bir model sat覺n al覺nmal覺d覺r.

Bunun yan覺 s覺ra, ana kap覺 i癟inde yerleik bir kap覺ya sahip olabileceiniz kap覺 i癟i tasar覺mlar, kap覺y覺 effaf veya opak modlar aras覺nda deitirebileceiniz insta-view kap覺lar, su filtreleri ve kap覺n覺n i癟ine yerletirilmi soutucular, dokunmatik ekran kontrolleri gibi 癟eitli 繹zellikleri olabilir.

  • Balang覺癟 fiyat覺 ve garanti.
  • Kap覺 tasar覺m覺.
  • Dondurucunun konumu.
  • Dokunmatik ekranlar.
  • Pratik kap覺l覺.
  • Insta-view kap覺lar.
  • Buz yap覺c覺lar.
  • Su soutucular覺 ve filtreleri.

G繹rd羹羹n羹z gibi, yapman覺z gereken ana se癟imler buzdolab覺n覺n balang覺癟 fiyat覺, boyutu, kapasitesi ve g羹癟 t羹ketimi. Daha sonra, geri kalan覺 tercih ettiiniz tasar覺m覺 ve ekstra 繹zellikleri se癟me meselesidir.

Baa d繹n tuu
Kapal覺